Harmónia

A következőkben nézzük meg, vajon a magyar tradíciót leíró szakanyagokban fellelhető-e valami a harmonikus összműködés és a stílus kapcsolatáról?

dr. Kovács Ferenc Alakzat, vagy rendszer (1945):

 “Ha a játék képe összhangon alapuló elgondolásokon, ötleteken, tervszerű játékban mutatkozik meg, akkor az szép és harmonikus lesz, ami meg viszont adja a játék stílusát.”

„Az alakzati, vagy más néven stílusos labdarúgójátékban nincs lekötöttség, merevség, hanem harmónia, szépség, összhang, amelyen keresztül azután az egyéni képességek is kell, hogy kiemelkedjenek és kidomborodjanak.”

„A stílus egy olyan összefüggő egészet, képet, kell hogy alkosson, ami szép és tetszik a közönségnek, mert különben nem lesz stílusos a játék.”

A fentiekből látható, hogy a stílusos játékot elődeink nem csak összműködésnek, hanem HARMONIKUS ÖSSZMŰKÖDÉSNEK érzékelték.

harmónia

A harmónia különböző nézőpontú értelmezése:

Harmónia:

  • hatást keltő összhang, az egész részeinek arányos egybeillesztésével.

Harmónia a zenében:

  • hangok fajtája, megszólalásuk módja, ritmusa, kombinációk és összhangzataik alkalmazása a zenék legjellemzőbb tulajdonsága
  • felhasznált hangok különleges csoportosítása

A következőkben egy szakcikkből idézünk:

A harmóniához összerendezett dolgok szükségesek, a változtatás, alkalmazkodás képességével, mint a zenében. A harmóniában a dolgok összesimulnak, együttműködnek, illeszkednek, nem sértik egymást, ami az egyiknek jó, az a másiknak is. Van közöttük meghatározó, de semmiképpen nem uraló, elnyomó, az alkalmazkodó pedig nem alattvaló, és az egész nemcsak belülről illeszkedik, hanem a környezetéhez is!

Egyensúlyban vannak a részarányok!!!

Mint egy-egy harmónia az egész zeneműhöz, mint egy zenemű egy népcsoport ünnepi hangulatához.

Rész a részhez, rész az egészhez, egész a környezethez.

deco

Nézzünk egy labdarúgó példát!

Például, Ronaldinho játékstílusa illeszkedik a Barcelona stílusához, (rész az egészhez), ill. Ronaldinho stílusa illeszkedik Deco játékstílusához (rész a részhez), és a Barcelona játékstílusa illeszkedik a szurkolók elvárásaihoz, a katalán népcsoport elvárásaihoz (egész a környezetéhez). 

Folytassuk zenei eszmefuttatásunkat az idézet cikkből!

Az anyagi és nem anyagi dolgok összhangja, a tartalom és a forma, a mentális és a motoros tevékenység harmonikus összhangja az, ami érzelmet vált ki. 

A zenei harmóniában van meghatározó alaphang. Ehhez illeszkedik a harmónia többi hangja. Ugyanakkor a zenemű egésze is meghatározza, hogy milyen harmóniákból épülhet föl. 

Az ünnep hangulata meghatározza, hogy milyen zeneműre van szükség. Egy zenemű több ünnephez is illik, egy ünnephez több zenemű is illik. 

Rengeteg új zenemű keletkezik, egyre nagyobb a választék. A régiek helyébe újak lépnek, mivel az új hallgatósággal, az új korral az harmonizál.

Önmagában például, lehet egy lassú, megfontolt autóvezetési stílus is harmonikus, meg egy dinamikus, sportos is. 

De a stílusodon változtatni kell aszerint, hogy milyen járművet vezetsz, milyen lelki, fizikai állapotban vagy, milyen forgalmi, időjárási, útviszonyok között közlekedsz. Ha mindez nincs összhangban, akkor már csak a véletlenen múlik, hogy mikor és mekkora baleset lesz. 

Vagyis: 

„ILLESZKEDIK RÉSZ A RÉSZHEZ, RÉSZ AZ EGÉSZHEZ, ÉS AZ EGÉSZ A KÖRNYEZETHEZ.”

Milyen hatást kelt tehát a harmonikus játék?

 A közönségnek tetsző, szép és érzelmet vált ki, művészi összhatása van. Ezért is mondták elődeink, hogy a labdarúgás művészet.

kalocsai2

dr. Kalocsay Géza mesteredző mindezt úgy fogalmazta meg, hogy: 

„Akkor van művészi hatása a játéknak, ha van benne érzelem.” 

Összefoglalva: 

1. A tudatos labdarúgó játék = Betanult, gépies, sablon foci = összehangolt együttműködés = a csapat, a játékos, mint egy gép bemutat valamit

 Jellemzője: 

  • Ez nem a játékos sajátja. Ezt megtanulta.
  • Értelem alapú labdarúgás
  • Ekkor a játékos, a csapat bemutat valamit

2. A szokásos labdarúgó játék = Ösztön szinten beidegzett játékstílus = harmonikusan összehangolt együttműködés = a csapat, a játékos, egy szubjektív érzésvilágot fejez ki 

Jellemzője: 

  • Ez a játékos sajátja, ezt érzi, belőle jön, önmagát adja.
  • Érzelem alapú labdarúgás
  • A produkciónak, a látványnak hatása van. Ekkor a játékos, a csapat kifejez valamit

Itt említeném meg, hogy az egyes kultúráknak mások az elvárásaik. Brazíliában komikum tárgyát képezné egy hosszú passzokra, állandó ütközésre épülő játék. Míg ugyanez igaz lenne fordított esetben is. 

Angliában, ahol az iram, a harc, a küzdelem az elsődleges, ott kifütyülnék a pepecselő, tologató brazil játékstílust. 

Azt is megfigyelhetjük, hogy azok az angol csapatok, akik csak külföldi játékosokból állnak, ugyanúgy megőrizték az angol stílus küzdelmi jegyeit.

Miért? 

Mert Angliában ez a szép, és ezt várja el a közönség. Így lesz a harmonikus összműködés kultúránként más és más.

 

 

 

x
Neked mit hozott a Mikulás?
Mi egy ingyenes futballoktató weblappal leptünk meg téged! Tanulmányozd és sajátítsd el azt a tudást, amit ingyen kínálunk neked weboldalunkon.