Stílustechnika

A stílust stílustechnikával rajzoljuk fel:

KIINDULÓ ALAPELVEK:

páderPáder 1981:

„A technika helyes értelmezését lényeges szemléleti kérdésnek tekintjük, mert a sportág oktatását csak így tudjuk megvalósítani.”

Szabó 1961:

„A technikáról vallott felfogásunk, visszatükrözi a játékról vallott felfogásunkat.”

„A technikáról alkotott felfogásnak és az oktatás módszerének szoros kapcsolatban kell lennie.”

„A technika oktatása nem lehet öncélú, mert egy játékgondolkodás megvalósításának vezérfonalát szolgálja:

megalapozza, elökészíti a csapat által játszandó játékfelfogást, stílust, ill.  a helyesen irányított technikai képzés egy játékelképzelést tükröz, és így lerakja a taktika, a játékelgondolás alapjait is.”

Szabó (1961):szabó

„A technika oktatása alatt kell megalapozni és előkészíteni a csapat taktikáját, stílusát. Így válik a technika oktatása a taktikai képzés, ill. a stíluselsajátítás eszközévé. A helyesen vezetett technikai képzés: nemcsak a taktikai alapelemeket rakja le, de rá is neveli a játékosokat arra a játékfelfogásra, amelyet a csapat játszani fog. Tehát az az edző dolgozik helyesen, akinek a technikai gyakorlataiban visszatükröződik a játszandó játékfelfogás – stílus, ill. játékelképzelés – taktika.”

megj: Az oktatás során a játékos megtanulja azt a kultúrát, amibe beleszületett.

NEM MINDEGY MILYEN TECHNIKÁT OKTATUNK!!!!!!!!!

Milyen technikákat oktatnak az egyes kultúrák?

Német modell:

  • Technikai elem

Kreatív német modell („Csinálj mindent labdával!”):

  • Technika (gyakorlatok labda függőek)

Angol, Olasz, Holland modell:

  • Funkcionális technika

Brazil, tradicionális magyar modell:

  • Stílustechnika

Szabó (1961):

„A technika és taktika, a technika és stílus kettős összefüggésének tehát a következőképpen kell érvényesülni:

Az általános és sokoldalú technika megalapozza a taktika oktatását. A speciális technikai képzés (stílustechnika) pedig a játékosokat a játszandó játékfelfogásra, stílusra neveli.”

Összefoglalva:

Stílustechnika = FORMANYELV, ahogyan a játékról beszélek.

A stílustechnika célirányos formaelem kiválasztás, KIEMELÉS, ALÁRENDELÉS, VÁLOGATÁS, ELRENDEZÉS eredménye. Vagyis bizonyos formaelemeket KIEMEL a többi labdarúgó technika rovására. (Pl. FUTSALtechnika)

Stílustechnika = ÉRTÉKARÁNYT, ERŐSORRENDET tükröz a labdarúgó technikák között.

Például:

  • hollandok rombuszjátékot játsznak,
  • angolok felívelik a labdát és párharcot kezdeményeznek,
  • olaszok labdaszerzés után indítanak,
  • brazilok háromszögjátékot játszanak.

holland logo

x
Neked mit hozott a Mikulás?
Mi egy ingyenes futballoktató weblappal leptünk meg téged! Tanulmányozd és sajátítsd el azt a tudást, amit ingyen kínálunk neked weboldalunkon.