Alapfogalmak

Először nézzük meg jelmagyarázatunkat!postas 2

Az alábbiakban nem a klasszikus labdarúgó alapfogalmakat használjuk és értelmezzük, hanem a magyar tradíció edzői, ill. a informatika gondolkodásmódjához illesztett szakszavakat és definíciókat mutatjuk be.

Ne feledjük! Ahány nézőpont, annyiféle értelmezés.

Alapfogalmak:

Rendszerek:

 • technikai elem:
  • mozgásmódok rendszere
   • Pl. belsővel való passz, belső csűddel való ívelés, becsúszás
  • Szűcs Gy: “A technikának azokat az egymástól elkülöníthető, különféle részeit értjük, amely a játék egészéből kiszakíthatók és önállóan gyakorolhatók.” 
 • technika:
  • mozgásfeladatok rendszere (Minden, ami a mérkőzésen mozgás, az TECHNIKA)
  • minden, ami mozgás a futballban, az technika
 • stílustechnika:
  • a labdarúgó technikának súlypontozott, célirányos elrendezése 
 • taktika (rendszerjáték):
  • hadrend + haditerv vi. Játékrendszer + csapatjáték
  • a játék részleteire jellemző játékelgondolások, játékelKÉPzelések rendszere
  • mentális tevékenység 
 • játékrendszer:
  • hadrend
  • játékosok elhelyezkedésének kapcsolati rendszere
  • csapat felállási rendszere 
 • felállási forma:
  • csapat alakzata 
 • játékszerkezet:
  • csapat belső alakzata
 • alapfelállás:
  • kijelölt csapathelyek 
 • csapatjáték:
  • haditerv
  • csapat feladatmegoldásainak rendszere 
 • stílus:
  • stíluselemek összefüggő rednszere
   • stíluselemek:
    • alakzatok, formák
    • technikai elemek, formaelemek
    • viselkedésmódok (folyamatosan felismerhető viselkedésmódok rendszere)
    • tulajdonságjellemzők
    • visszatérő minták
  • játékfelfogás
  • mentális tevékenység
  • játékmodor
  • játékelvek összessége
  • Kovács F: “Egy stílusnak visszanyúló hagyománya van, ami a múltból építkezik a jövő érdekében.”
  • Pillinger Mihály: “„A stílus kifejezi egy csapatnak a csapatjátékban, vagy az egyénnek a technikai felkészültségét.
  • Stílus az, amiben egy csapat megjeleníti a tudását.
  • A játékstílus egy edzői koncepció, egy edzői játékfelfogás, egy edzői elképzelés megjelenítése.
  • A stílus egy vertikum, mely átfogja az oktatást a gyerekektől a felnőttkorig és reprezentálja egy nemzet gondolkodásmódját a játékról.” 
 • játékkoncepció:
  • a játék egészére jellemző játékelgondolások, játékelKÉPzelések rendszere
  • mentális tevékenység 
 • magyar labdarúgó stílus:
  • Az általános labdarúgó kultúrának egy művészeti ága. Csapatként együttesen elsajátított és folyamatosan felismerhető jellegzetes viselkedésmód. 
 • játékmodor:
  • a csapat játékára jellemző magatartás, stílus 
 • stílusmódosítás:
  • stratégiai célnak megfelelő feladatellátás

Elemek: 

 • alakzat:
  • legkisebb szerkezeti elem, amely még játékfunkcióval bír 
 • mozaik:
  • csapatfunkcióval biró legkisebb elemi képegység, amely még magán viseli a KÉP stílusjellemzőit. Szervezeti oldalról magába foglalja a mozikban szereplő posztok közötti kapcsolatok funkcióit, a posztok funkcióit, és a posztból eredő feladatköröket 

Funkciók 

 • mozaik funkció
  • pl. a játékkép egy képrészletének a megjelenítése
  • labda eljuttatása egyik mozaikból a másikba stb. 
 • poszt funkció
  • pl. kapcsolat teremtés középpálya és csatársor között
  • támadások megindítása stb. 
 • Csapatfunkció
  • Pl. támadás és védekezésszervezési feladatok végrehajtása 

KÉPek

 

 • stíluskép:
  • a játékfelfogás képi megjelenítése 
 • taktikai kép:
  • a játék részleteire jellemző játékelgondolás, játékelképzelés képi megjelenítése 
 • játékkoncepciókép:
  • a játék egészére jellemző játékelgondolás, játékelképzelés képi megjelenítése 
 • csapategység:
  • kitűntetett játékkép, mely egységes játékfelfogást és játékelképzelést tükröz
  • a stílusnak, a játékkoncepciónak és a takikának a csapatjátékban megnyilávnuló egységes volta 
 • KÉPzés:
  • KÉP alkotására alkalmas játékos nevelése 

Játékgondolkodás 

 • játékgondolkodás:
  • játékfelfogás + játékelKÉPzelés/játékelgondolás vi. AHOGYAN és AMIT gondolok
 • játékfelfogás:
  • a játék értelmezése
  • az a jellegzetesség, amelyet a játékban akarunk érvényre juttatni, uralkodóvá tenni. 
  • AHOGYAN gondolkodom a játékról
 • játékelképzelés, játékelgondolás:
  • a csapat, vagy a játékos játékát meghatározó taktikai és technikai terv, elgondolás 
  • AMIT gondolok a játékról

postas 3

postas 4

postas 5

x
Neked mit hozott a Mikulás?
Mi egy ingyenes futballoktató weblappal leptünk meg téged! Tanulmányozd és sajátítsd el azt a tudást, amit ingyen kínálunk neked weboldalunkon.