Nézet

A felhasználói programoknál ugyanazt a dokumentumot különböző nézetekben lehet megtekinteni.

Meg lehet nézni:

 • vázlat nézetben
 • nyomtatási nézetben
 • piszkozat nézetben
 • webes nézetben stb.

A labdarúgás is hasonlóan működik. Több fajta NÉZETben lehet rá tekinteni. Ugyanazt nézzük, de mást látunk.

Két tanmesével szeretnénk rávilágítani arra, hogy egy terület vizsgálatánál milyen fontos az

 • a NÉZŐPONT, ahonnan vizsgáljuk a labdarúgást, illetve
 • a GONDOLKODÁSMÓD, ahogyan gondolkozunk róla.

Az első – indiai -, tanmese a NÉZŐPONTOKRÓL szól:

elefántNégy vak egy elefántot vizsgál. Egyikük az oldalát tapogatva falnak gondolja, a másik az ormányát vizsgálva kígyónak hiszi. A harmadik a lábát megfogva oszlopnak véli, az utolsó a farka alapján seprűre szavaz.

A négy vak összeveszett, mert valamennyi azt hitte, hogy az ő véleménye a helyes. Mindegyik csak annyit értett meg belőle, amennyit az általa vizsgált rész kitett, de egyikük sem értette az egészet.

Sokat vitatkoztak a részen, de tévedtek az egészen.

A második bölcselet (Frank Dutlaw) a GONDOLKODÁSMÓDRÓL szól.

Ügyelj GONDOLATAIDRA, mert azok szabják meg SZAVAIDAT!

Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg TETTEIDET!

Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg SZOKÁSAIDAT!

Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg JELLEMED!

Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg SORSODAT!

KÖVETKEZTETÉSEK:

 • Minden játékmodell a kiinduló nézőponttól (NÉZET) és gondolkodásmódtól függ!
 • Ahány nézőpont, annyiféle igazság, annyiféle játékmodell (JÁTÉKNÉZET)! 
 • Minden játékmodell, JÁTÉKNÉZET és megállapítás igaz abban a vonatkoztatási rendszerben, ami azt létrehozta! Hiszen mindenkinek igaza van a saját nézőpontjából. Ebből egyenesen következik, hogy abszolút futballigazság NINCS!
 • A gondolkodásmód szabja meg a sorsodat!

Ebben a részben

 • a LABDARÚGÓ NÉZETekről és
 • a LABDARÚGÓ GONDOLKODÁSMÓDOKRÓL lesz szó a továbbiakban.

A következőkben nézzük meg, milyen gondolkodásmódok vannak?

Környezetünk, a valóság a TARTALOM és FORMA egységében jelenik meg.

Ha a valóságot egy körnek ábrázoljuk, és az egyes vizsgált területek lesznek a körcikkek, akkor két úton vizsgálhatjuk az adott területet.

1) Az egyik megoldás, amikor a kör széléről haladok a kör középpontja felé. Legyen a vizsgált területünk az orvostudomány. Először az embert látom, azután a szervrendszereket, azután a szerveket, majd jönnek a sejtek, majd a sejten belüli részek. Egyre mélyebben haladunk a sejten belülre, de még mindig nem értjük pontosan az emberi test működését. Ez a vizsgálati mód azt hozza létre, hogy az egyes tudományterületek kitermelik saját speciális terminológiájukat, így a tudományterületek képviselői nem tudnak egymással kommunikálni az eltérő szóhasználat miatt. Ez a gondolkodásmód az ANALIZÁLÓ gondolkodásmód, amikor a Forma felől haladok a Tartalom felé.

2) A másik típusú gondolkodásmód, amikor amikor Tartalom felől haladok a Forma felé. Ekkor a kör centrumában elhelyezem a tudományterületek fölött álló metaelméletet (ilyen pl. a rendszerelmélet), és azt rávetítem az egyes tudományterületekre. Ebben az esetben az elkülönülő tudományterületek, hellyel-közzel azonos terminológiát tudnak használni, és a területek képviselői tudnak egymással kommunikálni.Ez a gondolkodásmód a SZINTETIZÁLÓ gondolkodásmód.

Nagyon lényeges annak megértése, hogy a különböző gondolkodásmódok,

 • milyen kiinduló kérdésre keresik a választ, illetve
 • mi az adott gondolkodásmódnak a funkciója? 

Hiszen a más-más gondolkodásmód által létrehozott – egymásnak sokszor ellentmondó -, labdarúgó szakanyagok így összehasonlíthatóvá vállnak, ill. értelmezhetők lesznek.

gondmód

Mi az Analizáló gondolkodásmód kiinduló kérdése:

 • Mi, miből áll?

Mi az Analizáló gondolkodásmód funkciója?

 • leír, megismer. A megfigyelő azt írja le, amit éppen lát.

Mi a vizsgálati mód végeredménye?

 • alkatrész

Mi a Szintetizáló gondolkodásmód kiinduló kérdése?

 • Mi, mire használható? Minek, mi a funkciója?

Mi a Szintetizáló gondolkodásmód funkciója?

 • üzemeltetés, működtetés, alkotás.

Mi a vizsgálati mód végeredménye?

 • alkotó elem.

Ami a megismerésben előnyös (analizáló gondolkodás), az a működtetésben (szintetizáló gondolkodás) károssá válhat.

Nézzünk egy példát.

 • Ha egy gépkocsit Analizáló nézőpontból vizsgálunk, akkor azt mondjuk, hogy 1000 kg vasból, 50 kg alumíniumból, 10 kg műanyagból áll.
 • Ha ugyanazt a gépkocsit Szintetizáló nézőpontból vizsgálunk, akkor azt mondjuk, hogy áll egy erőforrásból, egy futóműrendszerből, erőátviteli rendszerből, önhordó szerkezetből stb.

Mind a két megfigyelőnek igaza van a saját nézőpontjából. hiszen mind a kettő más-más kiinduló kérdésre kereste a választ.

A következőkben nézzük meg, hogy milyen nézőpontokból szokás vizsgálni a rendszereket?

A labdarúgás, mint rendszert mi is az alábbi Nézőpontok alapján fogjuk elemezni.

Minden rendszert lehet vizsgálni:

 • viselkedésmód
 • tulajdonság
 • szerkezet
 • működés
 • eredmény
 • összetétel nézőpontból. És minden előbb felsorolt nézőpontnak megvan a maga játékelmélete. A különböző nézőpontú játékelméletek keletkezésének dátuma fel van tüntetve az ábrán.

re nézopontok

A következő ábrán a Működési nézőpont, térmodelljében tüntetjük fel az egyes labdarúgó kultúrák Nézőpontjait.

nezopont

A következő ábrán az egyes kultúrák labdarúgó filozófiájának, értelmezésének kiinduló pontjait mutatjuk be:

Angol, német filozófia:

 • Támadd a kaput! Védd a kaput!

Holland filozófia:

 • Támadd a labdát! Védd a labdát!

Olasz filozófia:

 • Támad a kaput! Támadd a labdát!

Brazil filozófia:

 • Védd a kaput! Védd a labdát!

FF

A következő ábrán a labdarúgás Működési nézőpontjának, időmodelljében ábrázoljuk egyes kultúrák gondolkodásának kiinduló pontjait.

kultúrak ido

A labdarúgó JÁTÉKGONDOLKODÁSnak két összetevője van:

1) játékfelfogás, AHOGYAN gondolkozom a játékról. Ennek megjelenési formája a pályán: a stílus.

2) játékelKÉpzelés, játékelgondolás: AMIT gondolok a játékról. Ennek megjelenési formája a pályán: a játékkoncepció és a taktika.

gondmód 2

Összefoglalás:

Nézőpontok:

 • viselkedésmód
 • tulajdonság
 • szerkezet,
 • működés,
 • eredmény
 • összetétel

Vizsgálati módok, gondolkodásmódok:

 1. analizáló
 2. szintetizáló

Gondolkodásmód alkotó elemei:

 • játékfelfogás
 • játékelKÉPzelés

Játékfelfogás, játékfilozófia kiinduló pontjai:

 • angol kiinduló pont 
 • német kiinduló pont
 • holland kiinduló pont
 • olasz kiinduló pont
 • brazil kiinduló pont

 

 

 

 

 

x
Neked mit hozott a Mikulás?
Mi egy ingyenes futballoktató weblappal leptünk meg téged! Tanulmányozd és sajátítsd el azt a tudást, amit ingyen kínálunk neked weboldalunkon.